MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D.
Praktický lékař a geriatr

Narodil se v Ostravě. Promoval na lékařské fakultě v roce 1981. První atestaci ze všeobecného lékařství získal v roce 1985, následně další atestaci z geriatrie v roce 1993 a v roce 2000 absolvoval v čtyřletém postgraduálním studiu na Lékařské fakultě UK, obor psychoterapie. V roce 2006 obhájil titul Ph.D. Byl na zahraničních stážích v Belgii, USA a ve Velké Británii (Oxford), také se zúčastnil řady domácích i zahraničních kongresů. Vyučoval geriatrii na Sociálně zdravotní fakultě Ostravské univerzity, nyní učí na Fakultě veřejných politik Ústav ošetřovatelství, Slezské Univerzity v Opavě. Má bohatou publikační činnost zejména ve zdravotnických novinách, vystupuje v médiích. Je členem několika lékařských společností; absolvent kurzů pořádaných IPVZ v Praze, SPL ČR, Geriatrickou společností a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Nyní provozuje privátní praxi včetně cca 50 lůžek v Charitě na ulici Zelené.

 

  

Bc. Zuzana Kovaříková
Všeobecná zdravotní sestra

Narozena 1989 v Ostravě

2008 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava
2011 Ostravská univerzita v Ostravě, obor všeobecná sestra
2011 nástup do ordinace v Kunčičkách

pracovní zkušenosti

2007-2008 pracovník sociální péče pro seniory / Charita Ostrava
2008-2011 pracovník komplexní péče pro seniory / Charita Ostrava

                                                          - aktivní účast na seminářích zaměřených na inkontinenci a péči o seniory
                                                          - základní kurz první pomoci a bazální stimulace v rámci studia 2010

 

Joomla templates by a4joomla