Z historie lékařského obvodu

 

Obec Kunčičky dostala název po vzniku ČSR roku 1918, když se předtím jmenovala Malé Kunčice (Wenig Kuntsitsch).

Kunčičky a Kunčice dříve patřily k velmi pěkným částem města Ostravy. Měly samostatné obecní úrady, množství obchodů a prodejen soukromníků. Pestrý obraz dotvářely rodinné domky, zahrádky a pole rolníků. Obyvatelstvo tvoří hlavně horníci, hutníci a řemeslníci.

V Kunčicích bylo zdravotnické středisko pro obvodního lékaře, kde ordinovali MUDr. Pavlů, MUDr. Malá a MUDr. Koudela. Dětská poradna se nacházela ve vilce na Frýdecké ulici. První lékařská ambulance v Kunčičkách byla zřízena v roce 1901 MUDr. Václavem Ulrichem, po něm ji v roce 1902 převzal MUDr. Mareš, který zde působil do roku 1940.

V roce 1928 byla v Kunčičkách zřízena druhá ordinace, která se několikrát stěhovala. Z Pernerovy ulice na Nadační, pak na Frýdeckou a konečně zpět na Pernerovou ulici, kde je dodnes. Ordinovali zde lékaři MUDr. Schwarzmantel, MUDr. Janečka, MUDr. Pekárek, MUDr. Holek, krátce MUDr. Jarošová a MUDr. Přibyl, který zde pracuje dosud. Našli bychom zde i ženskou poradnu, kde ordinoval MUDr. Palán a soukromou ordinaci MUDr. Buriana. V Kunčičkách působily i porodní asistentky paní Czopová, Kroutilová a Zegzulková.

Později, po sjednocení zdravotnictví, se zdravotní péče ustálila na obvodním lékaři a na dětském zdravotním středisku, ve kterém působila jedenkrát týdně logopedická poradna (prof. Bujnošková). V té době měly Kunčičky téměř 7 000 obyvatel. V roce 1965, kdy jsem na zdravotnické středisko nastoupila, jsme měli v léčebné péči i školní děti a dorost. Školáci byli ošetřování před vyučováním. Později převzal péči o děti, od narození do osmnáci let, dětský lékař.

S rozvojem průmyslu (Nová Huť) a s výstavbou komunikací (Rudná, Vratimovská a Frýdecká ulice), začaly mizet rodinné domky. Hornické kolonie pomalu chátraly a postupně docházelo k demolicím. Podobně tomu bylo i v Kunčicích.

Od roku 1900 byla v Kunčičkách také lékárna (magistr Tomášek), která svou činnost ukončila v roce 1925. Druhá lékárna byla otevřena v roce 1924 magistrem Franclem. Její činnost na Škrobálkove ulici skončila, když dům koupil nový majitel, který lékárnu vypověděl. Chybějící lékárna byla na základě stížností občanů a intervencí dr. Přibyla obnovena na jiném místě, ale z ekonomických důvodů zanikla.

Dnešní obvod MUDr. Přibyla obsahuje Kunčičky, Kunčice a část osady Zárubek. Další privátní pacienti sem jezdí z celé Ostravy a z okolí.

Jako zdravotní sestra pracovala, kromě mne, u doktora Přibyla Věra Střížová, Romana Šotková nyní Bc. Dagmar Ptáčková a Bc. Zuzana Plačková. Já jsem zde jako zdravotní sestra působila 28 let. Práce byla náročná na čas i na odborné znalosti a dovednosti. Ordinace byla můj život a na vše, co jsem zde prožila, vzpomínám ráda.

Zdravotní středisko v Kunčičkách má mnohaletou tradici, jeho lékaři a sestry se vždy snažili a snaží, aby pacienti byli maximálně spokojeni a podle možností neustále rozšiřují své služby ve prospěch občanů.

Marie Zejdová
(Materiál doplnil Oldřich Gabsdil.)

Joomla templates by a4joomla